iBOT HYBRID ROBOT CLEANER iroboticc.com

 


การรับประกัน 
 WARRANTY

   

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


 
 1.  การประกันเริ่มนับจากวันที่ซื้อตามบิลหรือใบเสร็จที่ตัวแทนจำหน่ายออกให้
 
 2.  รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี แบตเตอรี่ 6 เดือน ตามนโยบายของบริษัทผู้ผลิต    
 
 3.  กรณีสินค้ามีปัญหาและบกพร่องจากการผลิตของโรงงานภายในระยะเวลารับประกันสินค้า                                         ตรวจเช็คหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ภายใน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 
 4.  การรับประกันไม่ครอบคลุมต่อความเสียหายจากไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงจากสัตว์เลี้ยงและแมลงฯ
       
 5.  การรับประกันจสิ้นสุดเมื่อฯ 
                        
       
         -   ความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากผู้ใช้เช่น ทำเครื่องตก,หล่น,กระแทก,ถูกกดทับ ตัวเครื่องสัมผัสน้ำ                    หรือการกระทำใดๆ ที่มิได้เกิดจากการใช้งานตามปกติฯ                        
         
         -  ใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้ของบริษัทฯ (Original Accessory)
         
         -   ความเสียหายอันเกิดจากแหล่งจ่ายกระแสไฟจากภายในบ้านเกินกำลังส่งผลให้ตัวเครื่องเกิดความเสียหาย
         
         -  การดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในหรือการซ่อมโดยไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ
 
 6.  กรณีลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปและอยู่ต่างจังหวัด โปรดเก็บกล่องและโฟมที่บรรจุภายในไว้เพื่อสะดวกในการหีบห่อ             และบรรจุเพื่อส่งสินค้ากลับมายังกรุงเทพฯโดยทางไปรษณีย์(EMS) ในกรณีจำเป็นต้องนำเครื่องเข้า Service             เพื่อตรวจเช็คตัวเครื่อง,ซ่อมแซม,เปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในฯลฯ
 
 7.  หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ Tel. 081-699-3232  หรือ Email : iroboticc@gmail.com 
 


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
186323